Tæller det, hvis det er frivilligt?

30. januar 2023

Lad os trække forhænget fra til bestyrelseslokalet - vi ser flere døre.

Den ene dør åbner op til den professionelle bestyrelse.

  • Det er lønnet bestyrelsesarbejde - og det kan også være lavt lønnet bestyrelsesarbejde

Den anden dør åbner op til den frivillige bestyrelse.

  • Det er ulønnet bestyrelsesarbejde
  • Det kan være, at du - eller dine børn er fritaget for kontingent - eller du får en anden form for (lad os kalde det) betaling. Lad være med at hente din lommeregner for at beregne timeprisen...

Jeg har i mange år haft frivillige bestyrelsesposter - og det har jeg stadig. Når jeg holder work-shops om bestyrelsesarbejde, og jeg spørger, om der er nogen, der har bestyrelseserfaring - så er der en del, der holder flaget nede... Altså lige indtil jeg spørger, om der er frivillige bestyrelsesmedlemmer om bordet.

Opgaven skal løses, betaling eller ej. 

I frivillige bestyrelser er der sandelig også strategiske tanker, der skal sættes i spil. Økonomien kræver et vågent øje, og alle ved, at vi skal sikre fremdrift. De frivillige bestyrelsesmedlemmer skal selv samle boldene op, og dermed bliver de lynhurtigt operationelle. Der er ikke nogen direktør, som har en organisation i ryggen til at tage fra.

Kan jeg gøre brug af min erfaring som frivilligt bestyrelsesmedlem, når jeg skal udarbejde en bestyrelsesprofil? Ja, yes, oui, sí - det frivillige arbejde altså også. 

Jeg vil gå så langt, at frivilligt arbejde også tæller. Jeg har altid prioriteret kandidater, der lavede en eller anden form for frivilligt arbejde. Det betyder meget i et team, hvorvidt vi kan se ud over egen næse - og sågar kan sætte os i andres sted. Måske endda så langt, at det er vigtigere at skabe noget godt for andre - så arbejdet giver mening. 

Sidder du og søger en bestyrelsespost - eller en post i et advisory board - så husk at fortælle om det. 

Opgaver har det med at rulle derhen, hvor de bliver løst - uanset om du betales for det eller ej.

 

 

 

 

Tilbage til oversigt

bubble