Gå efter indsigt.
Få bedre udsyn.

Coaching med mennesket og handling i fokus

I mit arbejde som coach har jeg en direkte tilgang til mennesket og den adfærdsændring, som det ofte kræver, før vi som individer kan løse udfordringerne i livet. Det er vigtigt for mig at komme helt ind til kernen af mennesket og de virksomheder, som jeg sidder overfor, da det kun er ved at kigge indad, at vi finder de svar, som vi søger.

Jeg kan gennem coaching hjælpe dig, dine medarbejdere eller kolleger med at se tingene fra et nyt og anderledes perspektiv, hvor alt beror på samme spørgsmål og livsfilosofi: Hvad er vigtigst for netop dig? 

Jeg har mangeårig erfaring med ledelse, strategi og forretningsudvikling, hvorfor jeg også gennem konsulent- eller bestyrelsesarbejde tilbyder understøttelse af jeres forretning.

Frivilligt arbejde er en del af mit DNA – derfor er jeg
glad for at være mentor for unge gennem Jobcentret, Horsens Kommune

Jeg arbejder ud fra
personlig og faglig erfaring

Jeg har de seneste mere end 12 år været selvstændig og arbejdet som CEO i SB Butiksservice®, som jeg pr. januar 2022 har solgt med henblik på 100 procent at forfølge mit virke som erhvervscoach, konsulent og bestyrelsesmedlem. 

Min uddannelsesbaggrund – kombineret med mine 30 års erfaring inden for virksomhedsledelse samt personlig og strategisk udvikling – har givet mig mulighed for at tilbyde målrettet coaching til virksomheder. Mit fokus er særligt erhvervsrelateret coaching i forbindelse med ledelse, mistrivsel, dysfunktion eller andre udfordringer internt i organisationen.

At være den bedste udgave af sig selv kræver, at du skaber den nødvendige balance i dit liv. Som coach udfordrer jeg mine klienters vaner og overbevisninger, så de tænker og handler anderledes og bliver bevidste om, hvad der virkelig er vigtigst det pågældende tidspunkt.

Lær mig bedre at kende

bubble